Rusztowania – pierwszy etap remontu budynków

Rusztowania, a właściwie ich prototypy zaczęto stosować już wówczas, kiedy zaczęto wznosić budowle wyższe niż zasięg rąk człowieka. Rusztowania są to tymczasowe konstrukcje, które umożliwiają pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów nad podłożem czyli ziemią lub podłogą pomieszczenia. Rusztowania umożliwiają pracę poza zasięgiem rąk pracującego człowieka. Z rusztowań korzysta się przy budowie i remontach budynków. Rusztowania spotykamy najczęściej na placach budów i to zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Na rusztowaniach wewnątrz budynków spotykamy najczęściej tynkarzy i malarzy. Dekarze, którzy kryją dachy również  pracują na rusztowaniach. Rusztowania są także pomocne w stoczniach przy budowie i remontach statków. Rozróżniamy rusztowania wolnostojące i rusztowania przyścienne. Rusztowania składają się z połączonych ze sobą pionowych słupków  nośnych, do których przymocowane są poziome żerdzie, na których ułożony jest pomost wykonany  z desek lub innych elementów drewnianych, w konstrukcjach nowocześniejszych – z lekkich metalowych prefabrykatów. Pionowe słupy, wcześniej zazwyczaj były to długie drewniane żerdzie, aktualnie coraz częściej słupy te wykonywane są ze stalowych rur. Aby zmniejszyć wagę  rusztowań stosuje się do ich produkcji materiał lżejszy od stali, materiałem tym jest aluminium. Najpopularniejszymi rusztowaniami są tak zwane rusztowania warszawskie. Rusztowania warszawskie są rusztowaniami wykonanymi ze stali i są stosunkowo ciężkie. Innym typem rusztowań są rusztowania jezdne, które są lekkie, bo wykonane z aluminium. Rusztowania jezdne mają jeszcze jedną zaletę, mogą być przesuwane w stanie zmontowanym. Rozkładając rusztowania należy zwracać uwagę na to, aby ustawiać je na stabilnym podłożu oraz zapewnić dostateczne bezpieczeństwo pracownikom pracującym na rusztowaniach w czasie wykonywania prac. Rusztowania powinny być wyposażone w odpowiednie pomosty, które pomieszczą osoby pracujące na tych konstrukcjach. Należy również zadbać o zabezpieczenie terenu w pobliżu rusztowania, żeby nie narażać na niebezpieczeństwo osoby postronne, które będą znajdować się w rozłożonego  pobliżu rusztowania.